Strategisch Communicatieadviseur

geplaatst in: Ingevulde vacature | 0

Functie: Strategisch Communicatieadviseur
Opdrachtgever: Ministerie Justitie en Veiligheid
Standplaats: Den Haag
Startdatum: z.s.m.
Einddatum: eind oktober
Uren: 16 tot 32 uur per week
Werkdagen: in overleg

Achtergrond

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft een financiële tegemoetkoming aan slachtoffers van geweldsmisdrijven met ernstig letsel. Dit is een mooie taak die door velen enorm wordt gewaardeerd. Tegelijkertijd is het zorgen voor bekendheid van het bestaan van het Schadefonds bij de doelgroep een permanente opgave. Slachtoffers krijgen vaak met verschillende instanties te maken (politie, Slachtofferhulp Nederland, OM, zorg) maar worden mondjesmaat gewezen op het Schadefonds. De doelgroep (slachtoffers die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming) wordt geschat op 25.000 tot 30.000 per jaar. Jaarlijks krijgt het Schadefonds iets meer dan 7.000 aanvragen binnen. Een deel van de doelgroep heeft geen behoefte aan een financiële bijdrage van de overheid. Dit wordt op ongeveer 25% geschat. Er is dus nog een behoorlijke groep slachtoffers die wel een aanvraag zou indienen, maar dit niet doet.

Het zorgen voor voldoende instroom behoeft dus de aandacht. Sinds begin dit jaar is de instroom aan het dalen, terwijl een toename werd verwacht. Het is niet duidelijk waar dit aan ligt. Momenteel wordt cijfermateriaal verzameld en geanalyseerd om hier een beter beeld van te krijgen. Duidelijk is wel dat er iets moet gebeuren; het Schadefonds heeft de ambitie om de instroom ieder jaar met vier procent te laten stijgen.

Het Schadefonds probeert de bekendheid van het fonds bij professionals te vergroten door voorlichting te geven bij (potentiële) doorverwijzers en daarnaast door meerdere losse activiteiten te organiseren zoals deelname aan congressen, een nieuwsbrief, informatie op LinkedIn, artikelen in vakbladen en regionale bladen. Op dit moment wordt het relatiebeheer vorm gegeven, zodat een meer gestructureerde vorm van contact met ketenpartners en andere professionals wordt gerealiseerd, waarbij het contact is afgestemd op behoefte en mogelijkheden van de betreffende professional.
Daarnaast is het Schadefonds de digitale dienstverlening flink aan het verbeteren. Sinds half juni is het digitale klantportaal (om geheel digitaal een aanvraag in te dienen en de afhandeling van die aanvraag te kunnen volgen) in de lucht. Ook wordt gewerkt aan een nieuwe website die opgezet is vanuit de behoefte van de lezer (slachtoffer of professional). Dat betekent dat de digitale kant van communicatie in korte tijd veel belangrijker is geworden. Dit terwijl de kennis en ervaring op dit gebied bij de huidige medewerkers zeer beperkt is.

Kortom, er speelt van alles en er is behoefte aan een heldere lijn om de komende jaren de communicatie van het Schadefonds goed en effectief in te richten om de ambitie die het Schadefonds heeft waar te kunnen maken. Het gaat daarbij niet alleen om de vraag wat een effectieve communicatiestrategie kan zijn, maar ook hoe we deze het beste in kunnen bedden in de organisatie, en welke functies / competenties daarvoor nodig zijn.

Opdracht

Het Schadefonds zoekt een strategisch communicatieadviseur die voor het Schadefonds een strategie en visie op hoofdlijnen kan uitwerken om de ambitie van een hogere instroom te realiseren. De strategie moet duidelijk maken op welke manieren het Schadefonds de bekendheid kan vergroten en hoe deze verschillende kanalen en vormen (website, online
marketing, relatiebeheer, voorlichting, PR-campagnes enzovoort) zich tot elkaar verhouden en hoe elkaar kunnen versterken.
Daarnaast wenst het Schadefonds een advies over hoe communicatie goed in te richten is bij het Schadefonds (welke functies met bijbehorende competenties zijn nodig voor de verschillende werkzaamheden) en hoe de samenwerking in het team en met de rest van de afdeling en organisatie goed kan verlopen. Gezamenlijke uitvoering met (een of meer) andere instanties of gedeeltelijke uitbesteding van de functie is daarbij op voorhand niet uitgesloten.
Voor het uitwerken van de strategie is het belangrijk om af te stemmen met ten minste departement (opdrachtgever en eigenaar) en Slachtofferhulp Nederland (ongeveer 60 procent van de aanvragen komt binnen via Slachtofferhulp Nederland). Er zijn verschillende recente onderzoeken (zoals naar omvang doelgroep) beschikbaar die nuttig zijn voor deze opdracht.
Het Schadefonds zoekt iemand die eind augustus een strategisch communicatieadvies kan opleveren en uiterlijk in oktober een organisatieadvies. Invulling van de opdracht en hoeveel tijd nodig is hiervoor (hoeveel dagen per week) gaat in overleg.

 

Standplaats

Den Haag 

 

Over de sollicitatieprocedure

Wil je reageren op deze vacature? Dat kan door een e-mail te sturen naar info@partners-in-communicatie.nl. Graag ontvangen wij uiterlijk maandag 9  juli  jouw reactie voorzien van een actueel CV en een motivatie waarin jij jouw meest relevante ervaring onderbouwt.