Senior Communicatieadviseur programma Geweld hoort nergens thuis

Senior Communicatieadviseur programma Geweld hoort nergens thuis

geplaatst in: Ingevulde vacature | 0

Functie: Senior Communicatie adviseur programma geweld hoort nergens thuis
Opdrachtgever: Ministerie van Justitie en veiligheid
Standplaats: Den Haag
Startdatum: z.s.m
Looptijd: 6 maanden
Uren: 16 uur per week

Omschrijving van de werkzaamheden

  Voor het programmateam zijn wij opzoek naar een communicatieadviseur die mee kan draaien in hetprogramma en de vrij abstracte strategie die er al ligt kan vertalen naar goed doordachtecommunicatiemiddelen en acties.

Aanleiding van de opdracht

  De Rijksoverheid en de gemeentes hebben afspraken gemaakt over het gezamenlijkterugdringen van huiselijk geweld. Dit gebeurt op verschillende niveaus. Daarom is echtesamenwerking tussen zeer diverse partners essentieel. De acties om huiselijk geweld tegente gaan worden regionaal opgepakt, maar het programmateam (dat valt onder JenV, VWS ende VNG) ondersteunt de gemeenten, organisaties en regio’s, jaagt aan en zorgt voor goedesamenwerking en kennisdeling (leren als vliegwiel). Het programmateam is op zoek naarcommunicatieve ondersteuning. Er moet snel geleverd worden, want in de regio zit men tewachten op meer informatie, maar tegelijkertijd moet er ook goed nagedacht zijn over dezecommunicatiemiddelen.

Beoogde resultaten

  Er is al een communicatiestrategie opgesteld voor het programma, maar deze mist nog eenimplementatieslag. Er is dus vraag naar een concrete doorvertaling naarcommunicatiemiddelen. Daarom zoekt het team nu iemand die op niveau kan meepraten enaansluiten bij overleggen en bijeenkomsten in de regio, kan adviseren over de manierwaarop het programmateam het beste professionals in het landelijke kernteam enstuurgroep kan inzetten om het beoogde resultaat te behalen. Maar de kandidaat moet erook voor zorgen dat er concrete communicatiemiddelen komen (denk aan een nieuwsbrief ofeen factsheet).

Rol kandidaat

  Snelstarter, denker en doener, politiek bestuurlijke sensitiviteit.

Extra informatie

  De gezochte communicatieadviseur is de enige communicatieadviseur in dit team. Er is al weleen strategie. Er is een team van 7 adviseurs met aan het hoofd Jan-Dirk Sprokkereef,programmadirecteur. Formeel wordt verantwoording afgelegd aan de programmadirecteur.Rijksoverheidervaring is geen vereiste. Politiek-bestuurlijke ervaring kan ook elders zijn Pagina 2/29 – Datum:opgedaan. We zijn echt op zoek naar een persoon die én uitvoerend kan werken, én tactischkan nadenken over wat mogelijk en verstandig is om mensen aan het werk te krijgen. Het isnog niet helemaal duidelijk wat de verhoudingen tactisch/operationeel is, maar we zoekenwel echt iemand die beide kan. Het is een ingewikkeld programma, waar echt iets moet gebeurenop –met name- de samenwerking.

Functie-eisen

  creatief, tactisch, communicatie vanuit de inhoud, verandering op gang kunnen brengen(mensen motiveren op zelf in beweging te komen).

Standplaats

Den Haag

Over de sollicitatieprocedure

Wil je reageren op deze vacature? Dat kan door een e-mail te sturen naar info@partners-in-communicatie.nl. Graag ontvangen wij jouw reactie voorzien van een actueel CV en een motivatie waarin jij jouw meest relevante ervaring onderbouwt.

Reageren kan tot 26 september 13:00