Senior Communicatieadviseur Nieuwe Sluis Terneuzen

geplaatst in: Geen categorie, Vacatures | 0

Functieomschrijving

Functie: Senior Communicatieadviseur Nieuwe Sluis Terneuzen
Opdrachtgever:Rijkswaterstaat
Standplaats: Den Haag
Startdatum: 1 juni 2019
Einddatum: 1 juni 2021
Uren: 24 tot 32 uur per week

Achtergrondinformatie

Doelstelling

  Het doel van deze offerteaanvraag is het via een nadere overeenkomst contracteren van e´e´n leverancier die in de behoefte voorziet van de inhuur van een Sr. Communicatieadviseur voor

Aanleiding

  Voor de realisatiefase (t/m 2023) van het project Nieuwe Sluis Terneuzen (hierna NST) namens de Vlaams-Nederlandse Schelde Commissie (hierna VNSC) is een communicatieplan opgesteld. Om invulling te geven aan dit plan wordt momenteel (en in de toekomst) ingehuurd.

Projectomschrijving

  Nederland en Vlaanderen hebben in 2005 een verdrag gesloten over samenwerking op het gebied van beleid en beheer van het Schelde-estuarium. Naar aanleiding van dit verdrag, dat op 1 oktober 2008 inwerking is getreden, is de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) opgericht. De projectgroep Nieuwe Sluis Terneuzen is e´e´n van de werkgroepen binnen de VNSC.
  In de periode 2005-2008 werd in het kader van de Nederlandse MIRT-procedures een verkenningsfase uitgevoerd voor de verbetering van de maritieme toegankelijkheid van de Kanaalzone Gent-Terneuzen. Hierbij werden oplossingen verkend en bestudeerd voor de toekomstige problemen met het huidige sluizencomplex in Terneuzen, en de bestaande Westsluis in het bijzonder. Na de verkenning heeft er in de periode 2008-2011 nader onderzoek plaatsgevonden. Op basis van de resultaten van de verschillende studies uit deze verkenningsfase, werden onderhandelingen gevoerd tussen Nederland en Vlaanderen.
  Voor de uitvoering van de planuitwerking is in 2012 het projectteam NST conform de IPM-systematiek (Integraal Project Management) ingericht. Doel van de planuitwerking is het opleveren van een aanbestedingsgereed dossier en het hebben van een Trace´besluit. Het Trace´besluit is in maart 2016 genomen, de aanbesteding is in 2017 afgerond. De realisatiefase is na opdrachtverlening aan Sassevaart gestart en oplevering vindt plaats in 2023. Het projectteam werkt vanuit Terneuzen en sporadisch op de VNSC-locatie te Bergen op Zoom

Organisatorische indeling

  De VNSC valt organisatorisch en financieel onder Rijkswaterstaat Zee en Delta. Het Uitvoerend Secretariaat van de VNSC kent hier binnen een eigen bevoegdheid en is gevestigd in Bergen op Zoom. Door plaatsing bij de VNSC zijn niet alle faciliteiten van Rijkswaterstaat beschikbaar binnen deze opdracht:

Mobiele telefoon:
De interim professional zal niet voorzien worden van een mobiele telefoon.
Dienstreizen:
De interim professional zal geen gebruik maken van de faciliteiten die door Rijkswaterstaat worden geboden als de mobility card (van de afdeling) en de per locatie aanwezige poolauto’s.

Taakomschrijving

 • je bent in samenspraak met de omgevingsmanager verantwoordelijk voor de publieksparticipatie en communicatie van het project
 • je begeleidt en coo¨rdineert de productie en inzet van interne en externe communicatiemiddelen. Denk hierbij aan brochures, social media, films en het organiseren van evenementen. Ook de inzet en begeleiding van op productbasis in te zetten vormgever, fotograaf of filmer behoort tot de werkzaamheden
 • Je adviseert de omgevingsmanager over de inzet van communicatiemiddelen. Hiertoe is een werkplan opgesteld, de communicatiekalender bijgehouden en vinden er regelmatig overleggen plaats met de communicatieadviseurs van de opdrachtgevende partijen.

Functie-eisen

 • aantoonbaar kennis en ervaring hebben met publiekscommunicatie bij grootschaligenatte infrastructuurprojecten
 • antoonbaar kennis en ervaring hebben van publieksparticipatie bij grootschalige natte infrastructuurprojecten
 • bereidheid tot bereikbaarheid buiten de werktijden (i.v.m. e´e´n-loket-functie)
 • minimaal HBO-opgeleid in communicatiewetenschappen.

Competenties

 • communicatief vaardig
 • pragmatische instelling
 • accurate en gedisciplineerde werkhouding
 • goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden
 • flexibiliteit en proactieve werkhouding.

Standplaats

Den Haag

Over de sollicitatieprocedure

Enthousiast geworden en wil jij graag in aanmerking komen voor deze mooie opdracht? Voldoe je aan de eisen en wensen?
Bel ons dan op 070-2390232 of stuur je cv met motivatie voor deze vacature naar vacatures@communicatiemensen.nuReageren kan tot 27 februari 2019 16:00 uur