Senior communicatieadviseur – Ministerie BZK

geplaatst in: Ingevulde vacature | 0

Reageren op deze vacature is niet meer mogelijk, bekijk het actuele vacatureoverzicht en volg ons op Twitter om op de hoogte te blijven van nieuwe vacatures!

Functie: Senior communicatieadviseur
Opdrachtgever: Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – Directie Ambtenaar en organisatie
Omvang:  32 uur per week
Startdatum: oktober 2017
Einddatum: 22 december 2017
Standplaats: Den Haag

Achtergrondinformatie

De overheid is er voor iedereen en voert taken uit die voor de hele samenleving van belang zijn. De manier waarop deze taken georganiseerd zijn en de mensen die voor de overheid werken, bepalen de kwaliteit van het openbaar bestuur en dragen daarmee bij aan het leven in Nederland.
De directie Ambtenaar en Organisatie (A&O) schept voorwaarden voor een goede organisatie en zorgt ervoor dat de ambtenaar – in een politiek-bestuurlijke context – kan presteren. Dat doen we door te werken aan een moderne, efficiënte en wendbare overheid, die meebeweegt met trends in de samenleving. Integriteit, arbeidsvoorwaarden, duurzame inzetbaarheid, ambtelijk vakmanschap, pensioenen en de normering van topinkomens staan daarin centraal.

Functieomschrijving

Communicatieadvisering binnen de directie Ambtenaar en Organisatie op het domein overheidsorganisatie.

Er zijn 4 projecten waar je aan komt mee te werken

  • Van organisatie naar organiseren: ervaringsverhalen ontsluiten en vastleggen, en plek vinden waar die verhalen kunnen worden bewaard en gedeeld, en waar kennis kan worden uitgewisseld;
  • Kennisfunctie van de directie A&O: positionering directie, doelgroepenanalyse, advisering over betere aansluiting op leefwereld van doelgroep en een voor hen herkenbaar beeldgebruik. Communicatie-advisering m.b.t. het WERKcongres (het congres zelf is door anderen georganiseerd);
  • Doorontwikkeling Rijksbrede bedrijfsvoering: de SG’s van de Rijksoverheid willen de organisatie van de bedrijfsvoering van het Rijk verder optimaliseren en doorontwikkelen (governance, kwaliteit en kosten).De portefeuillehouder ziet graag een communicatieplan voor alle doelgroepen. Accent van het dossier ligt in het bestuurlijk veld;
  • Doorontwikkeling P&O: de bestaande websites op P&O-gebieden worden door P-Direkt op een verzamelsite in kaart gebracht. De directeur A&O is opdrachtgever en moet worden geadviseerd. Tegelijkertijd moet gestuurd worden op verdere samenwerking tussen de redacties van de sites, en tussen de communicatie-adviseurs in de P&O-kolom. Dit gebeurt in een Rijksbreed netwerk, dat gehost moet worden (online en offline).

Functie-eisen

Je voldoet aan de volgende eisen:

  • Stevige adviseur en gesprekspartner van beleid, die met veel verschillende partijen moet kunnen werken en hier verschillende technieken voor gebruikt;
  • Inzicht in gedragsverandering en affiniteit met organisatieveranderingsvraagstukken;
  • Kennis van het krachtenveld Rijksoverheid;
  • Weet anderen te activeren en geeft in samenwerking met beleid uitvoering aan het communicatieplan.