Senior Communicatieadviseur Basisregistratie Ondergrond Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

geplaatst in: Vacatures | 0

Functieomschrijving

Functie: Senior Communicatieadviseur Basisregistratie Ondergrond
Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Standplaats: Den Haag
Startdatum: 1 april 2019
Einddatum: 30 september 2019
Uren: 36 uur per week

Basisregistratie Ondergrond

  Informatie over de ondergrond (bodem, geologie, grondwater, mijnbouw) is nodig bij een groot aantal overheidstaken, zoals het winnen van water, aardgas of aardwarmte of de opslag van CO2. Dat moet duurzaam, veilig en efficiënt gebeuren. De daarvoor benodigde ondergrondgegevens zijn te gebruiken vanuit de Basisregistratie Ondergrond (BRO). De BRO maakt deel uit van het stelsel van basisregistraties. Dat stelsel brengt basisgege-vens van Nederland bij elkaar, waaronder topografie, adressen, gebouwen, personen en kentekens. De BRO voegt daar gegevens over de ondergrond aan toe.
  Het programmabureau BRO biedt een dynamische werkomgeving bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De BRO wordt ontwikkeld met ketenpartners samen. Vanaf de start van het programma in 2017 staat de gebruiker centraal bij de ontwikkeling. Dat betekent dat je te maken krijgt met diverse organisaties waaronder TNO, Geonovum, het Kadaster en ICTU. Het programmabureau zelf kent ongeveer 10 medewerkers.
  De BRO is nog niet in volle gang bij alle overheden in Nederland. Voor het programma-team zijn wij daarom per direct op zoek naar een stevige communicatieadviseur die ook hands-on is. Het programma werkt samen met koepels van overheden en andere bronhouders. Daarom vragen we een ervaren strategisch communicatieadviseur die gewend is met verschillende overheden en partijen te werken. Aansturing van het programma gebeurt door het managementteam. Zij vragen van jou inspiratie, meedenkkracht en strategisch advies. Je treedt op als sparringpartner over alle communicatie (corporate, interne en externe communicatie). Ook heb je het stakeholdermanagement scherp op je netvlies. Je brengt kansen en risico’s in beeld en legt verbanden tussen in- en externe ontwikkelingen.
  Het programma beweegt zich midden in complexe politiek-bestuurlijke veranderprojecten en processen die de nieuwe wet BRO, maar ook de Omgevingswet van alle overheden vraagt. Daarom is het belangrijk dat je van nature gevoel hebt voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en op de hoogte bent van relevante politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. Je onderhoudt actief een in- en extern netwerk. Ook in crisissituaties weet je effectief en op passende wijze de juiste partijen te beïnvloeden. Bij de uitvoering van de werkzaamheden draag je op proactieve wijze zorg voor afstemming met alle betrokkenen.
  Je bent in afstemming en samenwerking met het team van het programmabureau en verantwoordelijk voor de productie van communicatiemiddelen, de formulering van woordvoeringslijnen, input voor speeches, nieuwsberichten en nieuwsmail en inzet van social media. En doet voorstellen voor vernieuwende communicatie(middelen). Je overziet het vakgebied en bent verantwoordelijk voor de goede advisering en ondersteuning van het programma. Verder ben je een teamspeler, die in staat is verschillende belangen en oplossingen op een creatieve manier te verbinden.

Profiel

 • Als communicatieadviseur ben je als coördinator eerste aanspreekpunt binnen het team communicatie. Je werkt nauw samen met programmacollega’s en met communicatiecollega’s binnen BZK
 • Je zorgt voor een stevige ondersteuning van het programmamanagement
 • Je regisseert de communicatie, waarbij je daadkrachtig en effectief handelt
 • Je hebt ervaring met complexe inhoud en kan dat vertalen naar communicatie op maat
 • Je werkt aan strategische en actuele vraagstukken rond de implementatie van de Omgevingswet
 • Je maakt analyses, ontwikkelt communicatiestrategieën en –plannen en voert deze uit of laat deze uitvoeren
 • Je begrijpt als geen ander wat de kracht van communicatie is en je kent het klappen van de zweep in overheidscommunicatieland. Het vergroten van de communicatiekracht is wat jou drijft
 • Je bent op de hoogte van de laatste trends en in- en externe ontwikkelingen en je vakkennis houd je actueel
 • e speelt een actieve rol bij het programmeren en uitvoering van diverse activiteiten die bijdragen aan de bekendheid van de inhoud van het programma (profilering)
 • Bij de uitvoering van de werkzaamheden draag je op proactieve wijze zorg voor afstemming met alle betrokkenen
 • Je onderhoudt actief een in- en extern communicatienetwerk.

Wij vragen

 • Je bent een inspirerend strategisch communicatieadviseur met ruime werkervaring
 • Je hebt ervaring met het werken bij de overheid
 • Je begrijpt als geen ander wat de kracht van communicatie is
 • Je hebt gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen
 • Je hebt ervaring met complexe inhoud en kan dat vertalen naar communicatie op maat
 • Je voelt je thuis bij een combinatie van strategie en uitvoering
 • Je gedijt in een complexe en hoog-dynamische werkomgeving
 • Je functioneert graag dicht op de inhoud
 • Je bent bij voorkeur ingevoerd in het beleidsdomein van de fysieke leefomgeving / ruimtelijke ordening / milieu en hebt affiniteit met wetgeving en digitalisering
 • Verder ben je een teamspeler, die in staat is verschillende belangen en oplossingen op een creatieve manier te verbinden.

Functie-eisen

 • Hbo+/wo
 • Beroepsniveau 5 (Logeion)
 • Ruime ervaring op strategisch niveau met communicatieadvisering in een politiek-bestuurlijke omgeving (minimaal 10 jaar)
 • Inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan het eigen vakgebied
 • Aantoonbare ervaring met communicatie in complexe projecten.

Competenties

 • Je bent resultaatgedreven, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend, zelfstandig en verbindend
 • Je bent een sterke sparringpartner voor managementteam
 • Je bent een teamspeler, sterk in netwerken en samenwerken
 • Je hebt een sterk analyserend en oplossend vermogen
 • Je beschikt over omgevings- en organisatiesensitiviteit
 • Vertrouwen, verantwoordelijkheid en vakmanschap zijn begrippen die bij jou passen
 • Je kunt strategische ontwikkelingen vertalen naar relevant, toepasbaar en kwalitatief goed beleid en instrumentaria
 • Je kunt werken onder druk.

Standplaats

Den Haag

Over de sollicitatieprocedure

Enthousiast geworden en wil jij graag in aanmerking komen voor deze mooie opdracht? Voldoe je aan de eisen en wensen?
Bel ons dan op 070-2390232 of stuur je cv met motivatie voor deze vacature naar vacatures@communicatiemensen.nuReageren kan maar tot 14 maart 12:00