Senior Adviseur Communicatie en Strategie

geplaatst in: Vacatures | 0

Functieomschrijving

Functie: senior adviseur Communicatie en Strategie
Opdrachtgever: Rijkswaterstaat West Nederland Zuid
Standplaats: Rotterdam
Startdatum: 27 Februari 2019
Einddatum: 27 Juli 2019
Uren: 32 uur per week

Opdrachtomschrijving

  We zoeken een ervaren communicatieadviseur bij de afdeling Communicatie en Strategie Rijkswaterstaat West Nederland Zuid, standplaats Rotterdam. Een adviseur die op Strategisch niveau kan adviseren en zorg draagt voor een goede coördinatie van de werkzaamheden binnen het cluster communicatie.
  De afdeling Communicatie en Strategie heeft drie hoofdtaken: het regisseren en vormgeven van de in-en externe communicatie, het vormgeven van de omgevingsstrategie van de organisatie en het ondersteunen en adviseren van het directieteam. Hoewel je als senior adviseur communicatie en strategie in principe inzetbaar bent op alle taakvelden van de afdeling ligt het zwaartepunt bij het adviseren en uitvoeren van de communicatiestrategie en het coördineren van de communicatie-inzet van het cluster communicatie. Ook draai je mee in het roulerend piketrooster.
  Je raakt betrokken bij concrete dossiers, je initieert verbeteringen in de werkprocessen en de organisatie en je begeleidt en coacht medewerkers. Je bent een gestructureerde pionier die grensverleggend durft te interveniëren in gedrag, procedures of mores omdat iets wezenlijk belangrijk is. Oók als dat in de bestaande orde onmogelijk lijkt. Door je persoonlijkheid maak je dat onze organisatie werkt. Je doet dit van hoog tot laag en directie-overstijgend. Op basis van creativiteit, flexibiliteit en overtuiging verstevig je de relatie met externe partners.
  De communicatieadviseurs onderhouden nauwe contacten met de pers in het kader van persvoorlichting, woordvoering en het zelf agenderen van relevante communicatiethema’s. Zij bevorderen het spreken met één mond, voeren redactie over communicatie-uitingen, begeleiden externe optredens van RWS-ers en geven advies over communicatie. Je gaat meedoen in het roulerend piketrooster.
  Het is een afdeling in ontwikkeling die to the point, op tijd en secuur moet opereren op het raakvlak van ambtelijke en politiek-bestuurlijke werelden. Waar op je strepen staan minder relevant is dan overtuigen, verlokken en verleiden. Waar dienstbaarheid gepaard gaat met een stevige eigen visie. Waar gewaardeerd wordt dat je ambitie hebt, voor jezelf en voor de afdeling als geheel. En waar samenwerken vanzelfsprekend is. Daar hoort bij dat het werk pas af is als het af is.

Organisatieonderdeel RWS West-Nederland Zuid

  Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Ze beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken ze aan een land dat beschermd is Tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

West-Nederland Zuid

  Bij West-Nederland Zuid (WNZ) zetten ze zich iedere dag in voor het beheer en onderhoud van de infrastructurele netwerken in onze regio. Een omvangrijke taak, gezien de 471 viaducten, 12 tunnels, 164 beweegbare en vaste bruggen, 256 kilometer kanalen en rivieren, 387 kilometer snelweg, 165 kilometer op- en afritten, 3 stormvloedkeringen en vele andere netwerkaspecten.
  Het gebied waarin is dichtbevolkt met intensief gebruikte, complexe wegennetwerken. Kleine verstoringen hebben grote impact. Ze pakken knelpunten in het hoofdwegennet dan ook snel en efficiënt aan. Zo hebben ze de A4 Delft-Schiedam aangelegd, ontwikkelen ze in opdracht van de provincie Zuid-Holland de Rijnlandroute tussen Katwijk en Leiden en realiseren ze de Blankenburgverbinding tussen de A15 en de A20. Ook staat het gebied onder invloed van zowel de zee als de rivieren. De activiteiten bepalen de waterveiligheid van een groot deel van de Randstad. Sensoren in de dijken en stormvloedkeringen monitoren constant de kwaliteit van onze waterkeringen, bijvoorbeeld die van de belangrijke Maeslantkering. Ook nemen ze, in het kader van het Deltaprogramma, diverse nieuwe maatregelen voor de waterveiligheid op korte en lange termijn.
  De zorg voor onze veiligheid op weg en water vereist een intensieve en goede samenwerking. Provincies, waterschappen, gemeenten en kennisinstituten zijn onze vaste partners. Ook binnen WNZ zelf staan samenwerking en ontwikkeling centraal. Hier trekt een groep professionele en betrokken collega’s samen op.

Functie-eisen

 • je hebt een WO werk- en denkniveau
 • Je hebt ervaring (minimaal 3 jaar) in een politiek-bestuurlijk complexe context
 • je bent een ervaren adviseur met relevante ervaring, tenminste op het communicatie- terrein en bij voorkeur ook op het gebied van externe woordvoering
 • je hebt een goed netwerk
 • je hebt een (lange termijn) helikopterview, een goed ontwikkeld analytisch vermogen en je bent ondernemend en verbindend
 • je houdt ook in complexe situaties het overzicht en kunt snel schakelen
 • je kunt goed samenwerken, coachen en inspireren
 • je bent communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk
 • je kunt enthousiasmeren, bent positief ingesteld en omgevingsgericht en je toont lef
 • je denkt strategisch en kunt anticiperen op de bestuurlijke relevantie van ontwikkelingen en signalen
 • je kunt het directieteam en de organisatie van RWS WNZ snel en adequaat adviseren in een politiek-bestuurlijk complexe context.

Standplaats

Rotterdam

Over de sollicitatieprocedure

Enthousiast geworden en wil jij graag in aanmerking komen voor deze mooie opdracht? Voldoe je aan de eisen en wensen?
Bel ons dan op 070-2390232 of stuur je cv met motivatie voor deze vacature naar vacatures@communicatiemensen.nu

Reageren kan tot 26 Februari 17:00