Projectleider externe communicatie EMA

Projectleider externe communicatie EMA

geplaatst in: Ingevulde vacature | 0

Functieomschrijving

Functie: Projectleider externe communicatie EMA
Opdrachtgever: Ministerie van VWS / project EMA
Standplaats: Den Haag / Amsterdam
Startdatum: 12 september 2018
Looptijd: t/m 11 februari 2019
Uren: 20 uur per week

Achtergrondinformatie

Opdrachtgever

  Nederland gezond en wel: dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). VWS wil iedereen zo lang mogelijk gezond houden, zieken zo snel mogelijk beter maken, mensen met beperkingen ondersteunen en maatschappelijke participatie bevorderen. Zo levert VWS een waardevolle bijdrage aan de kwaliteit van leven van alle Nederlanders. VWS telt ongeveer vijfduizend medewerkers, die voor een belangrijk deel werkzaam zijn bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer duizend mensen. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor een aantal zelfstandig bestuursorganen, zoals de Nederlandse Zorgautoriteit, het centrum Indicatiestelling, het CAK en het Zorginstituut Nederland.

EMA

  De komst van het Europees Medicijnagentschap (EMA) naar Nederland vindt plaats onder grote (internationale) politieke en bestuurlijke druk. Cruciaal in de verhuizing is dat de tijdelijke en permanente huisvesting tijdig en conform het bidbook tot stand komt. Bij de verplaatsing van het agentschap is een groot aantal instanties en organisaties betrokken, zowel in Nederland als daarbuiten. Gezien het belang, de complexiteit en krappe tijdsplanning van deze opdracht is versneld een omvangrijke internationale projectstructuur in het leven geroepen.

Opdrachtomschrijving

 • Als communicatieadviseur onderhoud je de contacten met betrokken partijen en draag je zorg voor afstemming tussen deze partijen.
 • Je zit het werkoverleg met EMA voor in het Engels, bereidt de agenda voor van het werkoverleg en draagt zorg voor de tijdige uitvoering van de acties.
 • Je informeert het netwerk over de voortgang van het traject o.a. door middel van een nieuwsbrief.
 • Je stelt persberichten op, beantwoordt persvragen en organiseert, indien nodig samen met de directie Communicatie van het ministerie van VWS, persconferenties.
 • Ook draag je bij aan de beantwoording van Kamervragen uit de Eerste Kamer en de Tweede Kamer.

Functie-eisen

 • Informeert netwerk over voortgang van het traject middels de nieuwsbrief;
 • borgt en verankert verder de afspraken met betrokken stakeholders;
 • draagt zorg met RVB voor communicatie over de voortgang van de bouw;
 • draagt zorg samen met Gemeente Amsterdam en EMA voor communicatie over de milestones in het relocation project;
 • werkt aan het neerzetten van onze kernboodschappen;
 • spreekt en schrijft vloeiend Engels;
 • ervaring met communicatietrajecten;

Standplaats

Den Haag

Over de sollicitatieprocedure

Wil je reageren op deze vacature? Dat kan door een e-mail te sturen naar info@partners-in-communicatie.nl. Graag ontvangen wij jouw reactie voorzien van een actueel CV en een motivatie waarin jij jouw meest relevante ervaring onderbouwt.