“Het Ministerie van BZK (en Logius) neemt een centrale rol in op het gebied van digitale dienstverlening binnen de overheid.Het Bureau Forum Standaardisatie heeft binnen BZK en het ministerie van Economische Zaken (EZ) een onafhankelijke adviserende (en sturende) rol.”

Hoe ben je in contact gekomen met PiC?

“Eén van de drie oprichters van de partners in communicatie wees mij op de vacature bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).”

Waarom doe je interim opdrachten?

“Ik wil mijn CV breder en interessanter maken, dat kan beter met korte opdrachten. Daarnaast kom je in aanraking met allerlei opdrachtgevers. Bij elke opdracht doe je weer nieuwe ervaringen op. Mijn werkzaamheden binnen Defensie hebben me bijvoorbeeld grotendeels gevormd, zowel op het gebied van communicatie als online.”

Waarom heb je gekozen voor BZK?

“Het Ministerie van BZK (en Logius) neemt een centrale rol in op het gebied van digitale dienstverlening binnen de overheid. Dat vind ik handig omdat je gebruik kunt maken van het netwerk en de organisatie(s).”

Hoe ziet de organisatie van BZK eruit?

“De cultuur binnen BZK is erg prettig. Iedereen is erg open en collegiaal. Ik opereer los van de afdeling communicatie van Logius en dat werkt prima. Omdat afstemming wel belangrijk is, heb ik inmiddels wel aansluiting gezocht.”

Met welk communicatie specialisme ben je bezig?

“Ik houd me vooral bezig met de strategische communicatie en online communicatie. Daarbij maak ik handig gebruik van mijn jarenlange operationele en strategische ervaring op een breed communicatiepallet en jarenlange ervaring op het gebied van online.”

Hoe zou je de opdracht omschrijven?

“De opdracht is erg breed. Allereerst ben ik nu een website aan het ontwikkelen. Daarna ligt de focus op het strategische communicatieplan, het organiseren van congressen en aangaan van strategische samenwerkingsverbanden.”

Heb je nog een tip voor communicatiecollega’s?

“Wees eerlijk naar je opdrachtgever en durf je daarbij zelf ook kwetsbaar op te stellen.