“Bij mijn werk als communicatieadviseur houd ik altijd goed voor ogen dat het niet gaat om wat er wordt gezegd, maar om wat mensen horen.”

Dus je zit namens Partners in Commincatie bij?

“De provincie van Noord-Holland.”

Hoe zou je de opdracht omschrijven?

“Ik werk als senior communicatieadviseur op een drietal dijkversterkingsprojecten. Uitdagende projecten, waarbij een goede, transparante en  communicatie essentieel is.”

Is dit de eerste keer dat je bij een provincie/ministerie/uitvoeringsorganisatie werkt?

“Nee, ik werk al ruim vijftien jaar als zelfstandig communicatieprofessional. In die periode heb ik al bij veel verschillende overheidsinstanties gewerkt zoals bijvoorbeeld ministeries, waterschappen, gemeenten en provincies.”

Hoe ben je in contact gekomen met de Partners in Communicatie?

“Mijn opdracht bij de gemeente Den Helder liep af en nog voor ik zelf op zoek kon gaan naar een nieuwe opdracht, werd ik door Partners in Communicatie benaderd voor dit uitdagende project.”

Waarom kies je voor interim opdrachten?

“name de vrijheid en afwisseling spreken me enorm aan. Als ik terugkijk op de afgelopen vijftien jaar heb ik dankzij de vele opdrachtgevers en uiteenlopende opdrachten zoveel meer kennis en ervaring opgedaan dan ik ooit in een vaste baan had kunnen doen. Dat geeft mij een rijk en dankbaar gevoel.”

Wat is de mooiste opdracht uit je Carrière?

“Dat vind ik een lastige vraag, omdat elke opdracht me wel iets moois heeft gebracht. Maar als ik moet kiezen, denk ik meteen aan een opdracht bij Rijkswaterstaat. Daar heb ik meegholpen om de omslag naar publieksgericht werken te maken. Dat was echt pioneren, maar juistdat maakte het zo leuk. De uitdaging was om een organisatie die gewend was te doen waar ze goed in zijn, te laten inzien dat het laten meedenken van de mensen waarvoor ze het doen, zoveel meerwaarde oplevert. Dat kon alleen via ervaren, en dat proces concreet en meetbaar maken. Uiteindelijk was RWS één van de eerste overheidsorganisaties die publiekgericht werken had geïmplementeerd in het de werkprocessen.”

Waarom heb je gekozen voor deze opdracht bij jouw opdrachtgever?

“Omdat ik al eerder bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier als communicatieadviseur voor deze drie dijkversterkingsprojecten had gewerkt. En wat is er mooier om aan projecten waarvoor je met zoveel plezier hebt gewerkt, opnieuw te mogen vanuit een andere organisatie. Daar werd ik meteen enorm enthousiast van!”

Wat is er nieuw voor je in deze opdracht en wanneer is de opdracht voor jou geslaagd?

“Aangezien ik net ben begonnen, kan ik nog niet zeggen wat nieuw voor me is in deze opdracht. Al merk ik wel dat het benaderen van de projecten die ik al ken vanuit het belang van de provincie een andere werkwijze vraagt. De opdracht is voor mij geslaagd als we de communicatiedoelen hebben gehaald en dus een grote meerderheid tevreden gebruikers hebben.” 

Heb je nog een tip voor communicatiecollega’s?

“Bij mijn werk als communicatieadviseur houd ik altijd goed voor ogen dat het niet gaat om wat er wordt gezegd, maar om wat mensen horen. Dat houd me scherp en alert.”