Bij RVO werk ik aan een uitdagende opgave. De Europese Commissie werkt aan het nieuwe landbouwbeleid voor de periode 2021 Р2027. In Nederland wordt dat vertaald naar nationaal beleid in het Nationaal Strategisch Plan. Het idee is dat het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) meer subsidies inzet voor vergroening en verduurzaming. Voor landbouwers heeft dit best wel impact op de bedrijfsvoering. Mijn missie is om onze klantinteractie en communicatie zo in te richten dat we als RVO ook daadwerkelijk actief bijdragen aan de verduurzaming van landbouwbedrijven. Dat de subsidies als verleidingsinstrument ingezet gaan worden. 

‘Via Partners in Communicatie ben ik op het spoor van RVO gezet’.

Ik werk sinds eind 2018 voor RVO op interimbasis. In het eerste jaar heb ik het team waarin ik werk kunnen helpen door snel in te werken en resultaten te boeken. Dat heeft ertoe geleid dat ik vanaf december mag bijdragen aan het uitdagende GLB-programma. Via Partners in Communicatie ben ik op het spoor van RVO gezet. Tijdens een klus bij landbouworganisatie LTO kwam ik in contact met een van de directeuren bij PiC. Dat heeft me de kans gegeven me in deze omgeving te ontwikkelen. Daar kijk ik dankbaar op terug. Deze opdracht en de ontwikkeling die ik in de opdracht heb kunnen doormaken, hebben mij geholpen een betere adviseur te worden.