Sinds 26 augustus 2019 werk ik bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor het Expertise Centrum Warmte als communicatieadviseur. Dat is een kenniscentrum dat gemeenten ondersteunt bij de warmtetransitie van de Nederlandse woningen en gebouwen. Kortgezegd: komende dertig jaar gaan we waar we nu onze huizen en gebouwen warm houden met aardgas, over op andere, duurzame energiebronnen. Dat is een hele operatie. Daar helpt ons centrum dus bij met expertise.

Het contract dat ik kreeg was voor vijf maanden, met de optie voor nog maximaal twee keer vijf maanden verlenging. Inmiddels is dat ook gebeurd. Ik blijf hier nu tot eind november. Daar ben ik superblij mee. Ik heb het namelijk ontzettend naar mijn zin. Het werk is heel erg leuk en interessant. Verder hoor ik bij een team met erg fijne, aardige mensen waarmee het heel plezierig werken is. En dat terwijl ik eerst helemaal niet zo  bijzonder enthousiast reageerde toen Ineke Journee deze functie aan mij voorstelde. Zij is van Communicatiemensen.nu uit Den Haag, een van de partners van Partners in Communicatie, die als een van de preferred suppliers werkt voor de Rijksoverheid.  

Normaal sta ik echt altijd voor het werk en voor opdrachten klaar, maar drie weken per jaar niet: als ik met vakantie in Italië ben. En dat was het geval. Ze bleef echter vasthoudend en vond de functie echt goed bij mij passen gezien mijn ervaring bij verschillende overheden en bij opdrachtgevers in (duurzame) energie. Ineke Journee pakte door en zorgde dat ik daags na terugkomst van mijn vakantie een gesprek had bij RVO. Wat ben ik daar nu blij mee!