Medior Communicatieadviseur Statengriffie bij de Provincie Noord-Holland

geplaatst in: Vacatures | 0

Functieomschrijving

Functie: Medior Communicatieadviseur Statengriffie
Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland
Standplaats: Haarlem
Startdatum: 16 september 2019
Einddatum: 31 december 2019
Uren: 24 uur per week

De Statengriffie

  De Statengriffie zorgt voor een goede voorbereiding en begeleiding van vergaderingen van Provinciale Staten, het presidium en de Statencommissie. Ook zorgt ze voor de verslaglegging, het informeren van de pers en de ontvangst van belangstellenden en insprekers. De Griffie staat onder leiding van de Statengriffier. De griffier adviseert en assisteert de leden van Provinciale Staten zodat zij hun taken goed kunnen uitoefenen. Provinciale Staten (PS) zijn het algemeen bestuur van de provincie en vertegenwoordigen de bevolking van de provincie. Ze worden eens per vier jaar gekozen tijdens de Provinciale Statenverkiezingen. In Noord-Holland bestaan PS uit 55 leden, verdeeld over 11 politieke partijen. De leden van PS kiezen de leden van de Eerste Kamer.
  De communicatie over PS en haar werkzaamheden wordt verzorgd door een medior communicatieadviseur. De inhoudelijke aansturing van de communicatieadviseur ligt bij de Statengriffier in overleg met het hoofd Communicatie. De communicatiekaders vanuit de afdeling communicatie als het gaat om concerncommunicatie (denk aan social media beleid en huisstijl) gelden ook voor de communicatie over de PS. En er wordt op verschillende vlakken samengewerkt.

Taken

 • actieve bijdrage leveren aan diverse Statenwerkgroepen.
 • Advisering en ondersteuning bij te organiseren Statendagen.
 • Contactpersoon op gebied van communicatie voor concernorganisatie en overige provincies.
 • Actualiseren en bijhouden Statensite, provinciale website en het Plein (intranet).
 • Algemene ondersteuning en advisering staten- en commissieadviseurs o.g.v. publiciteit, omgang met media, organiseren van werkbezoeken, hoorzittingen, Arondéuslezing, workshops etc.
 • Leveren van toespraken aan voorzitter en vicevoorzitter bijv. bij overlijden en afscheid van (oud)Statenleden.
 • Intermediair voor bijdragen van Statenleden aan de concern media zoals Op Dreef en &Holland.
 • Perscontacten (schriftelijk, mondeling, begeleiding tijdens vergaderingen etc.)
 • Coördineren van bijdrage PS aan introductieprogramma nieuwe medewerkers
 • Mede organiseren van bezoeken van scholieren/jongeren om daarmee bekendheid met provincie en PS te vergroten.
 • Schrijven en versturen van persberichten: 1) naar aanleiding van bijzondere gebeurtenissen rondom Provinciale Staten en/of de commissaris van de Koning als voorzitter van PS; 2) naar aanleiding van unanieme PS-besluiten a.g.v. initiatiefvoorstellen en/of moties Vreemd aan de orde van de dag; 3) over werkbezoeken.
 • Schrijven en versturen van twitterberichten over PS-vergaderingen, commissievergaderingen.
 • Mede inhoud geven aan het onderzoeken van mogelijkheden tot burgerparticipatie.

Functie-eisen

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau
 • Ervaring als communicatieadviseur/woordvoerder binnen een politiek, bestuurlijke organisatie.
 • Passie voor en professionaliteit op het vakgebied combineer je met een goed overzicht en een positieve en initiatiefrijke instelling.
 • e hebt een kritische blik en een politiek-bestuurlijke antenne.
 • Je kwalificeert jezelf in het bijzonder op de competenties organisatiebewustzijn, bestuur sensitiviteit, netwerkvaardigheid, oordeelsvorming en samenwerking.
 • Grote mate van zelfstandigheid en initiatiefrijk.
 • Gewend om te werken met deadlines.
 • In staat zijn te functioneren onder grote druk.
 • Stressbestendig, gemakkelijk meerdere zaken tegelijk kunnen managen.
 • Beschikbaar om in de avonduren te werken (ieder geval eens per maand op maandag tijdens de Statenvergadering).

Standplaats

Haarlem

Over de sollicitatieprocedure

Enthousiast geworden en wil jij graag in aanmerking komen voor deze mooie opdracht? Voldoe je aan de eisen en wensen?
Bel ons dan op 070-2390232 of stuur je cv met motivatie voor deze vacature naar vacatures@communicatiemensen.nu

Reageren kan tot 28 augustus 12:00 uur