Medior Communicatieadviseur eID bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

geplaatst in: Vacatures | 0

Functieomschrijving

Functie: Medior Communicatieadviseur eID
Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Standplaats: Den Haag
Startdatum: z.s.m. na 18 augustus 2019
Einddatum: 17 augustus 2020
Uren: 32 tot 36 uur per week

Opdrachtgever

  Bij de Programmadirectie I (PDI) van het ministerie van Binnenlandse Zaken hoort een aantal programma’s met een digitale component. Een van die programma’s is het programma eID, dat als doel heeft: het realiseren van een hoger veiligheidsniveau in de toegang tot digitale dienstverlening van (semi)overheid, waarmee een hoger niveau van informatiebeveiliging en privacybescherming wordt gerealiseerd. Hiertoe wordt een stelsel ingericht en in werking gesteld waarbinnen voor personen de keuzemogelijkheid bestaat om in het verkeer met de (semi)overheid verschillende elektronische identificatiemiddelen op een hoger betrouwbaarheidsniveau te gebruiken, zowel publieke als één of meerdere private middelen. Een huidig bekend publiek middel is DigiD.
  Bijzondere aandacht is er voor Machtigen, omdat dit een aantal uitdagingen kent. In nauwe samenhang met het programma eID wordt er hard gewerkt aan een goede technische oplossing. Een ander programma dat onder PDI valt is BRP, Basisregistratie Persoonsgegevens. Ook hier ligt een aantal uitdagingen waar momenteel een visie voor wordt ontwikkeld. De kaderwet Wet Digitale Overheid is opgeleverd en ligt voor ter behandeling in de Tweede Kamer. Het programma staat aan de vooravond van de implementatie bij ca. 1.300 dienstverleners.

Project

  Het programma eID is in een stroomversnelling gekomen waardoor er allerlei communicatie-acties opgetuigd moeten worden die bijdragen aan de doelstellingen van het programma. Er is behoefte aan heldere, eenduidige communicatie naar eindgebruikers en aangesloten dienstverleners.

Werkzaamheden

 • rganiseren van een groot evenement/symposium met alle dienstverleners (najaar 2019) en daar alle voorkomende voorbereidende werkzaamheden voor treffen, al dan niet in nauwe samenwerking met een evenementenbureau
 • Mogelijke andere events organiseren in nauwe afstemming met andere programma’s binnen de directie
 • Mede formuleren en aanscherpen van communicatiestrategie, aanpak en kernboodschappen voor het programma eID
 • In gang zetten van benodigde communicatie-activiteiten die de doelen ondersteunen, zoals een eventuele toolkit en klantreizen
 • Overall: de communicatiemanager ondersteunen met de coördinatie van communicatie rondom het programma
 • In nauwe samenwerking met dienstverleners bijdragen aan samenhang in communicatie en hiertoe acties in gang zetten
 • Meedenken over een social media-aanpak die de programmadoelen ondersteunen en dit handen en voeten geven
 • Minimaal 3-5 jaar ervaring met het organiseren van evenementen en communicatieadvies.

Functie-eisen

 • Je beschikt over een diploma op Hbo-niveau
 • Je bent beschikbaar gedurende de gevraagde periode
 • Je beschikt over kennis van social media
 • Je hebt werkervaring op het gebied van het organiseren van evenementen en communicatieadvies
 • Je beschikt over de gevraagde competenties en vaardigheden.

Competenties

 • Communicatieadviseur met specialisatie evenementen
 • Resultaatgericht; je bent een doener met oog voor de omgeving en de context waarin het programma zich bevindt
 • Uitstekende organisatorische vaardigheden: aantoonbare ervaring met organiseren van evenementen, bij voorkeur binnen de overheid
 • Kennis en ervaring met complexe ICT-materie
 • Analytische blik: in staat snel de hoofdlijnen uit complexe materie te halen die relevant zijn voor heldere, externe communicatie
 • Je hebt ervaring met werken in politieke omgeving
 • Je hebt tactisch inzicht
 • pre: thuis in het maken van goede visuele presentaties
 • pre: ervaring met het maken van goede social media-content (beeld en tekst).

Persoonlijkheidskenmerken

 • Je bent een teamspeler
 • Je hebt een dienstverlenende en pragmatische instelling
 • Je werkt vasthoudend en nauwgezet
 • Je bent initiatiefrijk
 • Je hebt uitstekende sociale vaardigheden en een verbinder; flexibele instelling.

Wensen

 • Je hebt kennis heeft van klantreizen
 • Je hebt ervaring heeft met social media-content
 • Je hebt ervaring met het maken van goede visuele presentaties
 • Je hebt kennis van werken met en binnen overheidsorganisaties.

Standplaats

Den Haag

Over de sollicitatieprocedure

Enthousiast geworden en wil jij graag in aanmerking komen voor deze mooie opdracht? Voldoe je aan de eisen en wensen?
Bel ons dan op 070-2390232 of stuur je cv met motivatie voor deze vacature naar vacatures@communicatiemensen.nu

Reageren kan tot 12 augustus 10:00 uur