COMMUNICATIEONDERZOEKER (SENIOR) BIJ RIJKSDIENST VOOR ONDERNEMEND NEDERLAND (RVO) BIJ RIJKSDIENST VOOR ONDERNEMEND NEDERLAND (RVO)

COMMUNICATIEONDERZOEKER (SENIOR) BIJ RIJKSDIENST VOOR ONDERNEMEND NEDERLAND (RVO) BIJ RIJKSDIENST VOOR ONDERNEMEND NEDERLAND (RVO)

geplaatst in: Ingevulde vacature | 0

Functieomschrijving

Functie: Communicatieonderzoeker (senior)
Opdrachtgever: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO)
Standplaats: : Den Haag
Startdatum: z.s.m.
Einddatum: in ieder geval 1 jaar na start
Uren: 32 uur per week

Omschrijving werkzaamheden

  Het team Omgevingskennis is op zoek naar een ervaren adviseur, die zich ook wil inzetten om het workshopaanbod verder uit te bouwen. Met goede kennis van wat er speelt in de media en bij de burger, stakeholders, de wetenschap en belanghebbenden, zorgt de overheid voor beter beleid én een betere uitvoering hiervan. Als adviseur communicatieonderzoek werk je aan de ontwikkeling en realisatie van verschillende soorten onderzoek om beter inzicht te krijgen in wat er leeft in de samenleving en hoe zij reageert op beleid en uitvoering van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).
  Je houdt je bezig met onderzoek over complexe en politiekgevoelige onderwerpen, om er zo achter te komen welke opinies en sentimenten hierbij spelen, welk gedrag en wat de effecten zijn van deze beleidsonderwerpen op bepaalde doelgroepen. Samen met collega’s bij de (dienstonderdelen van) EZK en LNV bepaal je wat de bijdrage van communicatieonderzoek kan zijn aan de ontwikkeling en uitvoering van beleid. Daarin neem je ook de uitkomsten van eerder uitgevoerde onderzoeken en media-analyses mee. Je stuurt complexe en strategische projecten zelfstandig aan. Vaak heb je daarbij coördinerende taken. Je hebt een helicopterview en bent in staat om flexibel in te spelen op (plotselinge) veranderingen. Je draait je hand niet om voor het begeleiden van offertetrajecten.

Functie-eisen

Gevraagde specifieke kennis, ervaring en competenties

 • je zorgt, in nauwe samenwerking met collega’s en opdrachtgevers, voor het opstellen, coördineren en uitvoeren van een strategisch onderzoeksprogramma;
 • je inventariseert de onderzoeksvraag, waarbij je kijkt naar hoe breed en diep het onderwerp is, welke invalshoeken van belang zijn, om welke doelgroepen het gaat, welke communicatievragen beantwoord moeten worden en waar de uitkomsten van het onderzoek voor nodig zijn;
 • je stelt een briefing/inkoopaanvraag op en zet deze uit bij diverse onderzoeksbureaus;
 • je beoordeelt offertes en voert startgesprekken met onderzoeksbureaus;
 • je coördineert het onderzoeksproces, zorgt dat de aanbesteding en uitvoering van het onderzoek goed verloopt en bent een onmisbare schakel tussen de opdrachtgever (een collega van EZK, LNV, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland of de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit) en de opdrachtnemer (het onderzoeksbureau);
 • je zorgt ervoor dat de presentatie van het strategisch advies en later de uitkomsten van het onderzoek aantrekkelijk zijn, heldere conclusies en aanbevelingen bieden, en direct toepasbaar zijn;
 • je bent in staat om beknopte communicatieonderzoeken zelf uit te voeren.

Gevraagde competenties

  Resultaatgericht, politieke en bestuurlijke sensitiviteit, kostenbewust, analyseren, Klantgerichtheid, samenwerken, overtuigingskracht, plannen en organiseren, creativiteit.

Aanvullende functie-eisen

 • Je hebt wo-niveau en aantoonbare ervaring in een soortgelijke functie in een complexe omgeving.
 • Je bent vaardig in het uitvoeren van beknopte communicatieonderzoeken en het analyseren en duiden van de onderzoeksresultaten.
 • Je hebt ervaring met kwalitatief en kwantitatief sociaal onderzoek, onderzoeksmethoden en analysetechnieken, en jouw kennis over deze onderdelen is up-to-date.
 • Je voegt uitkomsten van onderzoeken samen tot een eenduidig advies.
 • Je bent goed in staat om op strategisch niveau te adviseren en tegelijkertijd hands-on-onderzoeksvraagstukken uit te voeren.
 • Je hebt ervaring met het omgaan met tegengestelde belangen en onderkent politieke afbreukrisico’s.
 • Je hebt oog voor kansen om nieuwe producten te ontwikkelen, die aansluiten bij de behoefte binnen de organisatie.
 • Je vindt het leuk om workshops te begeleiden.
 • Je helpt collega’s bij het ontwikkelen van omgevingssensitiviteit en/of het in kaart brengen van voor hen relevante netwerken en/of stakeholders.

Standplaats

Den Haag

De sollicitatieprocedure

Wil je reageren op deze vacature? Dat kan door een e-mail te sturen naar info@partners-in-communicatie.nl. Graag ontvangen wij jouw reactie uiterlijk 6 februari 10:00 uur voorzien van een actueel CV en een motivatie waarin jij jouw meest relevante ervaring onderbouwt.