Communicatieadviseur monitoring, informatie- en relatiebeheer WRR

Communicatieadviseur monitoring, informatie- en relatiebeheer WRR

geplaatst in: Ingevulde vacature | 0

Functie: Informatiespecialist/communicatieadviseur 
Opdrachtgever: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 
Locatie: Den Haag
Looptijd: 15 januari – 15 juni 2018

Volg jij alles op het gebied van (social) media, het politieke en maatschappelijke debat én heb je een gevoel voor netwerken? Reageer dan op de tijdelijke opdracht van communicatieadviseur monitoring, informatie- en relatiebeheer bij de WRR.

In deze rol ondersteun je de afdeling Communicatie & Informatie en het management van de WRR bij het ontwikkelen van, en het voorbereiden op een nieuwe communicatie- en informatiefunctie. Met de gewenste invulling van de functie zal deze rechtstreeks bijdragen aan de communicatiestrategie van de WRR.

Als communicatieadviseur monitoring, informatie- en relatiebeheer ben je de cruciale schakel tussen de staf/ raad, de afdeling communicatie en het management op het gebied van nieuwsvoorziening, analyse van doorwerking, digitale zichtbaarheid, documentatie, en relatiebeheer.

Omschrijving
In deze functie ben je in staat om verschillende domeinen (media, bestuur, politiek, wetenschap) te monitoren, signaleren en helder te krijgen wat belangrijk is voor de WRR en zijn stakeholders. Tevens ben je verantwoordelijk voor het in kaart brengen van voor de WRR belangrijke gesprekspartners en het coördineren van relevante relaties.

Je doet voorstellen en draagt zorg voor de systematiek en kwaliteit van nieuwsvoorziening, informatie- en relatiebeheer. Je stelt de behoefte voor een adequate uitvoering vast en maakt deze kenbaar. Hierbij zorg je voor een juiste en uniforme verwerking van gegevens en een (intern) communicatieplan.

Daarnaast richt je je op de reeds bestaande stakeholdersanalyses, je brengt doelgroepen opnieuw in kaart en gaat op zoek naar nieuwe informatie t.b.v. inzicht in het netwerk en de ‘communities’ rondom de WRR en zijn verschillende projecten. Je brengt mensen bij elkaar en stimuleert actieve deelname van belanghebbenden gedurende het onderzoekstraject en na publicatie.

Naast bovenstaande werkzaamheden ben je de vaste plaatsvervanger van onze informatiespecialist/ documentalist.

Vereisten voor deze tijdelijke opdracht:

  • Je hebt minimaal een hbo-opleiding afgerond op het gebied van communicatie of een gelijkwaardig niveau.
  • Je herkent onze geïntegreerde benadering van communicatie, media en relatiebeheer en durft over grenzen heen te denken.
  • Je bent goed op de hoogte van de actualiteit, onderhoudt contacten en weet hoe de nieuwsagenda’s van media en de kennisagenda’s in de politiek- bestuurlijke kring werken.
  • Je hebt aantoonbare ervaring met social media, media-analyse, content curatie, stakeholder analyse en relatiebeheer.
  • Je hebt kennis van vakinhoudelijke ontwikkelingen.
  • Je kunt goed de informatiebehoefte vaststellen, analyseren, een oordeel vormen en anticiperen op de meest optimale oplossingen.
  • Je bent pro-actief en besluitvaardig.
  • Je kunt helder communiceren en bent relatiegericht.

Over de WRR
De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid is een onafhankelijk adviesorgaan voor het regeringsbeleid. Zijn positie is geregeld in de Wet van 30 juni 1976 tot instelling van een Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (Instellingswet WRR). De WRR heeft tot taak de regering te informeren en adviseren over vraagstukken die van groot belang zijn voor de samenleving. De adviezen van de WRR zijn sector- en departementoverstijgend en multidisciplinair. Ze gaan over de richting van het overheidsbeleid voor de langere termijn.

Reageren op de vacature
Reageren op de vacature of kan via info@partners-in-communicatie.nl. Graag ontvangen wij jouw reactie uiterlijk dinsdag 16 januari 2018 voorzien van een actueel CV en een motivatie waarin jij jouw meest relevante ervaring onderbouwt. Ook voor meer informatie kun je mailen naar bovenstaand adres.