Communicatieadviseur Infectieziektebestrijding

Communicatieadviseur Infectieziektebestrijding

geplaatst in: Ingevulde vacature | 0
Functie: Communicatieadviseur Centrum Infectieziektebestrijding
Opdrachtgever: RIVM
Standplaats: Bilthoven
Startdatum: begin september 2018
Looptijd: t/m maart 2019
Uren: 32 tot 36 uur per week

Achtergrondinformatie RIVM

  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
  Al meer dan 100 jaar zet het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zich in voor een gezonde bevolking in een gezonde leefomgeving. Als kennisinstituut van de overheid op het gebied van volksgezondheid, voeding, milieu en veiligheid vervult het RIVM de rol van betrouwbare adviseur (Trusted Advisor). In deze rol ondersteunt het RIVM burgers, professionals en overheden bij de uitdaging onszelf en onze leefomgeving gezond te houden. Het RIVM voert kennisintensieve taken uit zoals het Rijksvaccinatieprogramma, de Bevolkingsonderzoeken en CBRN (Chemische, Biologische, Radiologische, Nucleaire) crises en verricht daartoe zelf onderzoek, maar verzamelt ook wereldwijd kennis en past die toe.
  Het RIVM brengt jaarlijks een groot aantal kennisproducten uit: publicaties, adviezen, rapporten en factsheets. Het RIVM kiest positie midden in de maatschappij, om zo iets te betekenen voor anderen — voor opdrachtgevers, voor netwerk- en ketenpartners en voor de maatschappij als geheel.
  Deskundig, betrouwbaar en waakzaam zijn belangrijke kernwaarden, naast onafhankelijk, omgevingsbewust, dienend en verbindend. Samenwerken is essentieel voor het RIVM van nu en de toekomst. Het RIVM bouwt aan nieuwe netwerken en multidisciplinaire samenwerkingsverbanden. Hierbij richt het RIVM zich op vernieuwing en flexibiliteit. Een ondernemende houding, lef, transparantie en een stevige dosis lerend vermogen zijn voor het RIVM van wezenlijk belang. Bij het RIVM, gevestigd te Bilthoven, werken ongeveer 1800 mensen. RIVM. De zorg voor morgen begint vandaag.

Centrum infectieziektebestrijding – CIb

  Het Centrum infectieziektebestrijding coördineert de infectieziektebestrijding in Nederland namens het ministerie van VWS. Het zorgt ervoor dat de preventie en bestrijding van infectieziekten optimaal verloopt. Hierbij werkt het RIVM nauw samen met verschillende partijen, zoals GGD’en, zorgverleners, ministeries, kennisinstituten, patiëntenverenigingen en koepelorganisaties. Het RIVM verzamelt en verwerkt wetenschappelijke kennis tot producten die deze partijen in hun dagelijks werk kunnen gebruiken. Deze informatie stelt het RIVM beschikbaar via de website en maakt dit bekend via verschillende (online) kanalen.
  Het Antibioticaresistentie (ABR) programma is niet specifiek onderdeel van één of meerdere centra binnen het CIb, maar is als tijdelijke werkorganisatie ingericht, direct onder aansturing van de directeur CIb. Hiervoor is gekozen in verband met het strategisch belang van het programma enerzijds, en de wijze van financiering anderzijds. De taken van het programma spelen zich af in een complexe politiek-bestuurlijke context en middenin het (zorg)veld, wat volop in beweging is. De ABR programmataken zijn inherent verbonden aan drie departementen binnen het Ministerie van VWS: Langdurige Zorg, Curatieve Zorg en Publieke Gezondheid. De activiteiten binnen het programma zijn in het kader van de landelijke ‘Aanpak Antibioticaresistentie’ en beslaan o.a. onderzoek, surveillance, het aangaan en onderhouden van relaties met het veld en het verder uitbouwen van een goede relaties met de regionale zorgnetwerken ABR.

Functieomschrijving

  Als communicatieadviseur ben je verantwoordelijk voor de communicatie van alle relevante projecten binnen het Programma Antibioticaresistentie. Het gaat hier bijvoorbeeld om onderzoek naar resistente bacteriën in verpleeghuizen en Eenheid van Taal voor de verschillende medische laboratoria in Nederland. Je zorgt zowel voor communicatie binnen het programma als communicatie naar verschillende beroepsgroepen, deelnemers en algemeen publiek. Daarnaast ben je flexibel inzetbaar voor andere werkzaamheden binnen het team Communicatie van het Centrum Infectieziektebestrijding.

Functie-eisen

 • minimaal 5-8 jaar relevante werkervaring als communicatieadviseur, bij voorkeur in complexe organisaties;
 • politiek-bestuurlijke sensitiviteit en ervaring met politiek-maatschappelijke verhoudingen;
 • brede kennis van en ervaring met tactische en strategische inzet van online communicatie en (social) media;
 • hoofdzaken van bijzaken kunnen onderscheiden; met oog voor zowel de lange termijn als de quick wins;
 • overtuigings- en daadkracht;
 • kennis van risicocommunicatie;
 • affiniteit met gezondheidszorg.

Persoonlijk

  • flexibel in tijd en inzet;
  • resultaatgericht en ondernemend;
  • teamspeler; gevoel voor ieders verschillende rol binnen een samenwerkingsproces;
  • goede contactuele vaardigheden en uitdrukkingsvaardigheden;
  • proactief, initiatiefrijk;
  • overtuigend en tegelijkertijd klantgericht.

   Standplaats

   Bilthoven

    

   Over de sollicitatieprocedure

   Wil je reageren op deze vacature? Dat kan door een e-mail te sturen naar info@partners-in-communicatie.nl. Graag ontvangen wij jouw reactie voorzien van een actueel CV en een motivatie waarin jij jouw meest relevante ervaring onderbouwt.