Communicatieadviseur Duurzame Energie – Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Communicatieadviseur Duurzame Energie – Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

geplaatst in: Ingevulde vacature | 0

Functie: Communicatieadviseur Duurzame Energie
Opdrachtgever : Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO)
Locatie : Zwolle
Omvang : gemiddeld 32 uur/week
Werkdagen: in overleg, maar i.i.g. op woensdag
Looptijd : 25 januari – 13 juli 2018
Verlengen : optie op 2 x 3 maanden
Gesprekken : 12 januari vanaf 12.00 uur in Zwolle

Achtergrondinformatie
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert ondernemers bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Met subsidies, het vinden van zakenpartners, kennis en het voldoen aan wet- en regelgeving. Het doel is om kansen van ondernemers te vergroten en hun positie te versterken. RVO.nl werkt in opdracht van ministeries en de Europese Unie. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De organisatie bestaat sinds 2014 en is ontstaan uit een fusie van Agentschap NL en Dienst Regelingen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland stelt dienstverlening aan de ondernemer centraal. Door slimme organisatie en digitale communicatie zorgt de rijksdienst voor een soepele en optimale dienstverlening. RVO.nl werkt in binnen- en buitenland samen met overheden, kennisinstellingen, internationale organisaties en tal van andere partnerorganisaties. Ook zijn er taken van de Productschappen, VIR en DLG ondergebracht.

Omschrijving werkzaamheden
Het is voor jou als communicatieadviseur een uitdaging om communicatiestrategieën concreet te vertalen naar plannen en activiteiten en deze uit te (laten) voeren. Hierbij weet je actieve invulling te geven aan de strategie van de organisatie om op eenduidige wijze richting doelgroepen te communiceren. Je legt hierbij de juiste verbindingen tussen de verschillende expertises en vertaalt de ontwikkelingen op jouw eigen werkpakket door naar bredere thema’s en ontwikkelingen. Je betrekt en informeert collega’s organisatie breed. Je hebt een proactieve en constructieve opstelling en geeft zowel gevraagd als ongevraagd, advies over communicatievraagstukken. Je bent een serieuze en gedegen gesprekspartner en verstaat de kunst om met verschillende belangen en beleidsgevoelige informatie om te gaan.

Specifiek
•  
Je bent medeverantwoordelijk voor de communicatie over Duurzame Energie en in het bijzonder de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Met deze subsidieregeling stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland.
•  Je bent (mede) verantwoordelijk voor het helder communiceren over de technische- en beleidsmatige informatie over de SDE+. Je zorgt ervoor dat de wijzigingen in de regeling worden verwerkt in de communicatieproducten.
•  Je werkt nauw samen met de inhoudelijke adviseurs binnen de verantwoordelijke directies binnen RVO. Je werkzaamheden liggen in Zwolle, maar je reist ook regelmatig naar Utrecht.
• Daarnaast werk je samen met verschillende expertises binnen je eigen directie Klant,

Advies en Informatie (KAI), collega communicatieadviseurs, klantcontactmedewerkers, marketingadviseurs, perswoordvoerders en de (eind)redactie van de website. Als lid van het adviesteam Duurzaam Ondernemen zorg je (samen met je collega-adviseurs) voor de opzet, doorontwikkeling én uitvoering van het gezamenlijke jaarwerkplan duurzaam on-dernemen.
• De focus van je werkterrein ligt bij duurzame energie (SDE en duurzaamheidscriteria van biomassa). Je hebt hier aantoonbare affiniteit mee en bij voorkeur heb je eerder met dit onderwerp gewerkt. De baan brengt met zich mee dat je je verdiept in de SDE+.

Voor deze functie vragen wij naast adviserende kwaliteiten ook uitstekende uitvoerende redactionele vaardigheden.
•  Je hebt ervaring met het schrijven van doelgroepgerichte webteksten. Je doet dit in nauw overleg en samenwerking met de inhoudelijke collega’s, webredactie en perswoordvoerder van rvo.nl. De communicatie is voornamelijk Nederlandstalig. Een aantal communicatieproducten verschijnt ook in het Engels.

Functie-eisen:
•  De communicatieadviseur die wij zoeken heeft een hbo/academisch werk- en denkniveau, uitstekende kennis van het vakgebied communicatie en is bekend met de ontwikkelingen op het terrein van duurzame energie.
• Je bent vaardig in het adviseren over- en het opstellen van communicatieproducten en hebt daarnaast een uitstekende pen.
• Je weet op professionele en efficiënte wijze uitvoering te geven aan communicatie-werk-zaamheden.
• Intensieve afstemming en samenwerking met de inhoudelijke collega’s is voor jou van-zelfsprekend.
• Je beschikt over een goed analytisch vermogen.
• Je bent een enthousiaste, dienstverlenende en overtuigende persoonlijkheid en beschikt over uitstekende contactuele eigenschappen en redactionele vaardigheden.
• Je hebt een goed gevoel voor politieke verhoudingen en belangen
•  Je werkt nauwgezet.

Competenties:
• Analyseren; Bestuursensitiviteit; Overtuigingskracht; Creativiteit; Motiveren; Plannen en organiseren; Samenwerken; Integriteit; Klantgerichtheid; Oordeelsvorming; Resultaatgerichtheid; Zelfontwikkeling.

Reageren op de vacature
Reageren op de vacature of kan via info@partners-in-communicatie.nl. Graag ontvangen wij jouw reactie uiterlijk maandag 11 december 2017 voorzien van een actueel CV en een motivatie waarin jij jouw meest relevante ervaring onderbouwt. Ook voor meer informatie kun je mailen naar bovenstaand adres.